ESG i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

ESG and the UN's 17 Sustainable Development Goals

Właśnie zaktualizowaliśmy naszą kadrę w zakresie naszej polityki ESG. Polityka zawiera wizję, strategię i konkretne działania zarówno w kwestiach środowiskowych, jak i społecznych.

Wzmocnienie zespołu magazynu

Strengthening our warehouse team

W naszym stałym dążeniu do zapewnienia naszym klientom dobrych doświadczeń, wzmocniliśmy nasz zespół magazynowy zatrudniając Petera Madsena i Trine Henriksen.

Usuń z powietrza toksyczne gazy, zapachy, aerozole, lotne związki organiczne itp.

Zapotrzebowanie na urządzenia, które mogą usuwać różne substancje z powietrza jest coraz większe.Czystość powietrza staje się coraz ważniejszym tematem na całym świecie. W oparciu o to zapotrzebowanie klientów, Geovent wprowadza jednostkę filtracyjną GFC do oczyszczania powietrza powrotnego, wlotowego lub obiegowego w celu usunięcia toksycznych gazów, zapachów, aerozoli, VOC itp. z przemysłowych procesów produkcyjnych. Przepuszczając powietrze […]