Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1 Przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która stanowi podstawę przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1.2 Nasza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób generalnie przetwarzamy dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarzamy i jakie prawa przysługują Państwu, gdy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

1.3 Nasza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników i klientów Geovent A/S.

2. Administrator danych

2.1 Geovent A/S przyjmuje rolę administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy na temat użytkownika. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

2.2 Jeśli chcesz się z nami skontaktować, nasze dane kontaktowe są następujące:

Geovent A/S

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

Nr CVR: 54222610

Phone: 8664 2211

E-mail: [email protected]

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

3.1 Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie w celu świadczenia naszych usług na Twoją rzecz, ulepszania naszych usług i zapewnienia ich jakości oraz w naszym kontakcie z Tobą.

3.2 Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji określonych zadań. Między innymi, przetwarzamy informacje o Tobie, gdy musimy:

– Zarządzać Państwa relacjami z nami

– Spełnić Państwa prośbę o konkretne usługi

– Ulepszyć i dostosować nasze doświadczenie użytkownika

– Dostosować naszą komunikację i marketing do użytkownika

– Przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

3.3 Przetwarzamy tylko te dane osobowe Użytkownika, które są istotne i niezbędne do celów określonych powyżej. Cele określają rodzaj danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat. To samo dotyczy zakresu i czasu trwania danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy więcej danych niż jest to konieczne dla danego celu, ani nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne dla danego celu.

4. Kategorie danych osobowych

4.1 Dane osobowe, które przetwarzamy na Państwa temat obejmują w szczególności:

– Ogólne dane osobowe, w tym m.in. informacje o klientach i dane kontaktowe

– Dane osobowe zawarte w kierowanych do nas zapytaniach

4.2 Nie zbieramy od osób trzecich informacji umożliwiających identyfikację osób, dotyczących naszych użytkowników lub klientów.

5. Odbiorcy

5.1 W niektórych przypadkach ujawniamy dane osobowe użytkownika podmiotom przetwarzającym dane, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane w UE, które przechowują i przetwarzają dane osobowe w imieniu Geovent A/S zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Korzystamy wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają niezbędne gwarancje, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest zgodne ze wszystkimi wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych.

5.2 Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Mailchimp, która wysyła nasze biuletyny. W przypadku subskrypcji naszego biuletynu Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail są przekazywane firmie Mailchimp, która przechowuje te informacje na swoich serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z naszą umową o przetwarzaniu danych z firmą Mailchimp przekazywanie Twoich danych osobowych na serwery w USA odbywa się na podstawie „Standardowych klauzul umownych” Komisji Europejskiej, o których możesz przeczytać więcej pod następującym linkiem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da.

Mailchimp zagwarantował również, że bezpieczeństwo przetwarzania danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności. Oznacza to również, że Mailchimp nie może ujawniać informacji o Tobie stronom trzecim. Dlatego uważamy, że Mailchimp zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. Z naszą umową o przetwarzaniu danych z firmą Mailchimp można zapoznać się pod następującym linkiem https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

5.3 Zawarliśmy również umowę o przetwarzaniu danych z firmą Google, ponieważ korzystamy z usługi Google Analytics, która gromadzi i przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone i przetwarzane informacje pomagają nam w optymalizacji treści i odwiedzin naszej strony internetowej, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkowników.

6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Przetwarzanie niezbędnych danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, których gromadzenie i przechowywanie może być wymagane przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, np. przepisy o rachunkowości. Rodzaj i zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych może być również niezbędny do wykonania umowy lub innego zobowiązania prawnego. Podstawa prawna dla tego przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

6.2 Kontrola i przechowywanie Państwa danych osobowych.

Stale sprawdzamy i aktualizujemy dokładność Państwa danych osobowych, aby zapewnić, że zgromadzone dane nie są niedokładne lub wprowadzające w błąd. Ponieważ nasze usługi opierają się na dokładności i aktualności Państwa danych osobowych, prosimy o informowanie nas o wszelkich istotnych zmianach w Państwa danych osobowych, w tym na przykład o zmianach adresu i tym podobnych. Aby powiadomić nas o zmianach, mogą Państwo skorzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.2.

6.3 Subskrypcja biuletynu

Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w tym Twojego imienia i adresu e-mail.

Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, możesz nas o tym powiadomić, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej wycofaniem. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

6.4 Ujawnianie danych osobowych

Ujawnimy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo wyraźną zgodę na ich ujawnienie.

6.5 Usuwanie danych osobowych

Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, przetworzone i przechowywane. Wypisanie się z newslettera spowoduje automatyczne usunięcie Państwa z naszej bazy danych. Przechowujemy dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przechowywać na mocy prawa, np. w związku z przepisami o rachunkowości. Dane te są również usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane przez prawo.

7. Bezpieczeństwo

7.1 Chronimy i dbamy o Państwa dane osobowe, aby zapobiec ich utracie, narażeniu na szwank lub niezamierzonej zmianie. Ponadto zabezpieczamy je przed nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem lub wiedzą. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

7.2 Użytkownik otrzyma powiadomienie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, jeśli zostanie uznane, że naruszenie to stanowi wysokie ryzyko dla użytkownika, w tym na przykład utratę reputacji lub kradzież tożsamości.

8. Ciasteczka

8.1 Nasza strona internetowa używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na dysku twardym Państwa komputera, smartfona lub podobnego urządzenia. Plik tekstowy umożliwia nam gromadzenie informacji o stronach i funkcjach, z których Państwo korzystają. Używamy plików cookie do optymalizacji Państwa wizyty podczas poruszania się po naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie mogą zawierać szkodliwego kodu, takiego jak wirusy.

8.2 Pliki cookie są wykorzystywane m.in. przez Google Analytics, z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych, jak opisano w punkcie 5.3.

8.3 Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas plików cookie w sposób opisany powyżej. Jeżeli przez dłuższy czas nie chcą Państwo wyrazić na to zgody, mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

9 Przechowywanie Twoich danych osobowych

9.1 Będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów administrowania Twoją relacją z nami, spełniania Twoich próśb o określone usługi, ulepszania naszych usług, dostosowywania naszej komunikacji marketingowej do Ciebie oraz spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa.

10. Twoje prawa

10.1 Masz szereg praw na mocy GDPR w odniesieniu do naszego przetwarzania informacji o Tobie. Celem Twoich praw jest zapewnienie otwartości i przejrzystości w zakresie naszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Państwa prawa są następujące:

10.2 Prawo dostępu: mają Państwo prawo wglądu do informacji, które przetwarzamy na Państwa temat, a także do szeregu dodatkowych informacji, w tym np. do celów przetwarzania i do kogo ujawniane są Państwa dane osobowe.

10.3 Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do skorygowania niedokładnych lub nieprawidłowych informacji na swój temat. Dotyczy to również prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Oczywiście będziemy na bieżąco aktualizować Państwa dane osobowe, ale jeśli dowiedzą się Państwo, że przetwarzamy niedokładne dane na Państwa temat, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 2.2.

10.4 Prawo do usunięcia danych: W wyjątkowych przypadkach masz prawo do usunięcia informacji o sobie przed usunięciem przez nas Twoich danych osobowych, gdy nie jest już konieczne, abyśmy je przechowywali do celów przetwarzania.

10.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych przypadkach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, tak aby dane osobowe nie mogły być poddawane żadnemu przetwarzaniu poza ich przechowywaniem.

10.6 Prawo do sprzeciwu: w określonych przypadkach mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, niezależnie od tego, czy przetwarzanie przez nas danych jest zgodne z prawem.

10.7 Prawo do przenoszenia danych: w określonych przypadkach mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie do użytku osobistego oraz do przekazywania tych danych bez przeszkód od jednego administratora do drugiego.

10.8 Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe wymienione w sekcji 2.2.

11 Skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11.1 Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli są Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

www.datatilsynet.dk

12 Zmiany w polityce prywatności

12.1 Geovent A/S zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w związku z istotnymi zmianami w ustawodawstwie, nowymi rozwiązaniami technicznymi lub ulepszeniami.