ATEX

Przeczytaj więcej o przepisach ATEX

Przepisy ATEX

Wspólna dyrektywa UE, 2014/34/EU, znana również jako ATEX, ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z zagrożeniem wybuchami w przemyśle.

Celem ATEX jest zapewnienie jednolitych wytycznych dla całej Unii Europejskiej, tak aby zminimalizować ryzyko wybuchów i wynikających z nich obrażeń ciała, jak również uszkodzeń maszyn.

ATEX dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, które mają do czynienia z potencjalnie wybuchowymi stężeniami pyłu pochodzącego na przykład z drewna, aluminium, plastiku, mąki, cukru lub innych materiałów organicznych, a także z oparami benzyny, acetonu i baterii.

Wszystkie produkty ATEX firmy Geovent są produkowane zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU.
Uzyskanie klasyfikacji stref w danym przedsiębiorstwie jest obowiązkiem indywidualnego pracodawcy i często odbywa się we współpracy z lokalnymi władzami ds. ochrony przeciwpożarowej.
Dalsze informacje dotyczące ATEX znajdują się w instrukcji AT-instruction C.0.9, dotyczącej zagrożenia wybuchem pyłu.

W przyszłości europejskie przedsiębiorstwa będą musiały ocenić, czy w związku z ich działalnością istnieje ryzyko wybuchu w wyniku zapłonu atmosfery, składającej się z powietrza zmieszanego z łatwopalnymi gazami, parami, cieczami, mgłami/aerozolami lub łatwopalnymi mgłami pyłowymi. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, ryzyko musi zostać ocenione jako podstawa do klasyfikacji obszaru (obszarów) jako zagrożonych wybuchem. Ponadto firma musi podjąć środki ostrożności w celu uniknięcia eksplozji oraz sporządzić odpowiednią dokumentację.

Główną zasadą jest podział przedsiębiorstwa na strefy – w zależności od ryzyka wybuchu i jego skutków. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie zarówno rodzaju i wielkości wycieku, wentylacji, systemów bezpieczeństwa, jak i potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak np. ładunki elektrostatyczne, instalacje elektryczne i iskry wytwarzane mechanicznie. Ocena ma dotyczyć zarówno istniejącego sprzętu, jak i nowo zakupionych maszyn i urządzeń. Produkty Geovent ATEX dostarczane są z kompletną instrukcją obsługi oraz odpowiednimi atestami.

Produkty spełniające wymogi ochrony przeciwwybuchowej
„Z produktem Geovent ATEX dostarczana jest kompletna instrukcja obsługi i odpowiednie atesty”.

Powiązanie między dyrektywami ATEX

„ATEX 95” – 2014/34/EU „ATEX 197” – 99/92/EC
Obszar zastosowania jako specyfikacja sprzętowa grup urządzeń Ustanowienie stref w zakładach produkcyjnych i dobór odpowiedniego wyposażenia
Do zastosowań pyłowych (D)
Kategoria 1 D Strefa 20
Kategoria 2 D Strefa 21
Kategoria 3D Strefa 22
Do zastosowań gazowych (G)
Kategoria 1 G Strefa 0
Kategoria 2 G Strefa 1
Kategoria 3 G Strefa 2
Ocena ryzyka związanego z wyposażeniem Ocena ryzyka miejsca pracy
Deklaracja zgodności Dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej
(oznaczenie CE)
Opis

strefy Sprzęt

Sprzęt Geovent

Strefa 0 Obszar, w którym stale, często lub przez dłuższy czas występuje atmosfera wybuchowa, składająca się z mieszaniny powietrza i łatwopalnego gazu, oparów lub mgły. Kategoria 1, G (gaz)
Obszar strefy 1 , w którym może czasami występować wybuchowa mieszanina powietrza i gazu, pary lub mgły, podczas normalnej pracy Wentylator G (gaz) MSX / MEX
Strefa 2 Obszar, w którym podczas normalnej pracy atmosfera wybuchowa, składająca się z mieszaniny powietrza z łatwopalnym gazem, parą lub mgłą prawdopodobnie nie występuje Jednakże, jeśli wystąpi, będzie to tylko przez krótki okres czasu Kategoria 1, 2 lub 3, G (gaz) Wentylator MSX / MEX
Strefa 20 Obszar, w którym stale, często lub przez dłuższy czas może występować atmosfera wybuchowa, składająca się z chmury łatwopalnego pyłu i powietrza kategorii 1, D (pył) GFX Filtre
Strefa 21 Obszar, w którym sporadycznie podczas normalnej pracy może występować atmosfera wybuchowa składająca się z chmury łatwopalnego pyłu i powietrza Kategorii 1 lub 2 D (pył) GFX Filtre, wentylator MSX / MEX
Strefa 22 Obszar, w którym podczas normalnej pracy atmosfera wybuchowa, składająca się z chmury łatwopalnego pyłu i powietrza, najprawdopodobniej może nie wystąpić, a jeśli tak czy inaczej wystąpi, będzie to tylko przez krótki okres czasu Kategoria 1, 2 lub 3, D (pył) GFX Filtre, wentylator MSX / MEX
Saleateam_2024

Skontaktuj się z naszym technicznym działem sprzedaży

Numer telefonu: +45 8664 2211

Receive newsletter

Inspiracji

GEOVENT A/S jest również w stanie opracować i dostarczać niestandardowe rozwiązania.
Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady instalacji, gdzie udało nam się znaleźć odpowiednie rozwiązania dla klienta.

Szybka dostawa

Oferujemy najlepszy czas dostawy w branży!

Doceniamy, gdy klienci zamawiają towary z dużym wyprzedzeniem – ale rozumiemy też, że może to być trudne. Dlatego chcemy być pomocni w szybkim znalezieniu rozwiązania.

Naszym priorytetem jest mieć stosunkowo duże zapasy, ponieważ wiemy, że stajemy się bardziej przydatni dla naszych klientów. Dlatego zawsze mamy szeroką gamę ramion odciągowych, odciągów bębnowych, filtrów i innych komponentów do systemów wentylacyjnych i ekstrakcyjnych w magazynie.
Dostawa standardowych produktów w krótkim terminie widzimy jako maksymalną optymymalizację usług dla klienta.

Koncentrujemy się na obsłudze naszych klientów

Mamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych zadań specjalnych.

Wierzymy w długoterminowe relacje z partnerami, dystrybutorami i klientami końcowymi. Wierzymy w konstruktywną współpracę, w której robimy, co w naszej mocy, aby sobie nawzajem pomagać!

Mamy szeroką gamę standardowych produktów, które łączą w sobie skuteczność i konkurencyjność rozwiązań. Jeśli to konieczne, jesteśmy jednak gotowi wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie, dla opracowania specjalnych rozwiązań na potrzeby naszego klienta.
Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Kompetentne wskazówki to gwarancja bezpieczeństwa

Mamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych zadań specjalnych.

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz na naszej stronie internetowej, prawdopodobnie pomożemy Ci opracować rozwiązanie.


Skontaktuj się z nami
i porozmawiajmy o możliwościach

Napisz do nas

Powiedz nam, w czym możemy ci pomóc.