Wentylatory EC

Wentylatory EC Energooszczędne wentylatory kanałowe. Przepływ powietrza: od 10 do 15.000 m³/h. Ciśnienie: od 10 do 1.300 Pa

Wentylator MHF

Wentylator MHF

Wentylator odciągowy. Odporna na korozję. Energooszczędny. Przepływ powietrza: od 100 do 3.200 m³/h. Ciśnienie: od 50 do 5.500 Pa

Wentylator MSQ-200

Wentylator MSQ-200

Wentylator odciągowy. Do montażu na ramieniu odciągowym lub zwijaczu węża. Przepływ powietrza: od 320 do 1.750 m³/h. Ciśnienie: od 50 do 1.200 Pa

Plastikowy wentylator z kółkiem B

Plastikowy wentylator z kółkiem B

Wentylator odciągowy. Odporny na korozję – wykonany z polipropylenu. Przepływ powietrza: od 30 do 6.720 m³/h. Ciśnienie: 40 do 1.700 Pa

LEF 800, 900, 1000 Wentylator

Wentylator LEF

Wentylator odciągowy. Odporna na korozję. Energooszczędny. Przepływ powietrza: od 3800 do 55000 m³/h. Ciśnienie: 300 do 4400 Pa

Wentylator LEF-MEF

Wentylator LEF-MEF

Wentylator odciągowy. Odporna na korozję. Energooszczędny. Przepływ powietrza: od 700 do 24.100 m³/h. Ciśnienie: od 200 do 4500 Pa

Wentylator LSFG-MSFG

Wentylator LSFG-MSFG

Wentylator odciągowy. Odporna na korozję. Energooszczędny. Przepływ powietrza: od 250 do 4900 m³/h. Ciśnienie: od 50 do 1840 Pa

Wentylator LEX/MEX ATEX

Wentylator ekstrakcyjny ATEX. Odporna na korozję. Energooszczędny. Przepływ powietrza: 10 do 18.000 m³/h. Ciśnienie: 10 do 4.500 Pa